ملاقه و کفگیر

دسته بندی نتایج
فقط کالاهای موجود

loading
قاشق‎ ‎چوبی‎‎ ‎‎29‎ cm‎ ‎‎قهوه ای‎ ‎‎طرح‎ ‎مانی‎ ‎ ‎‎‎‎‎

قاشق‎ ‎چوبی‎‎ ‎‎29‎ cm‎ ‎‎قهوه ای‎ ‎‎طرح‎ ‎مانی‎ ‎ ‎‎‎‎‎

منطقه تولید : تهران

جهت سفارش تماس بگیرید
قاشق‎ ‎چوبی‎‎ ‎‎25‎ cm‎ ‎‎قهوه ای روشن‎ ‎‎طرح‎ ‎حنا‎ ‎ ‎‎‎‎‎

قاشق‎ ‎چوبی‎‎ ‎‎25‎ cm‎ ‎‎قهوه ای روشن‎ ‎‎طرح‎ ‎حنا‎ ‎ ‎‎‎‎‎

منطقه تولید : شیرگاه

جهت سفارش تماس بگیرید
قاشق‎ ‎چوبی‎‎‎‎‎ ‎‎29‎ cm‎ ‎‎قهوه ای روشن‎ ‎‎طرح‎ ‎دیبا‎‎‎‎‎‎

قاشق‎ ‎چوبی‎‎‎‎‎ ‎‎29‎ cm‎ ‎‎قهوه ای روشن‎ ‎‎طرح‎ ‎دیبا‎‎‎‎‎‎

منطقه تولید : شیرگاه

جهت سفارش تماس بگیرید
تعداد درهر صفحه:
تعداد کل: 3

در بین ظروف آشپزخانه، اهمیت کیفیت کفگیر و ملاقه را نمی توان نادیده گرفت. بهم زدن غذا با کفگیر و ملاقه هایی که از مواد پلاستیکی و غیر طبیعی ساخته شده اند میتواند برای بدن مضر باشد. چرا که ممکن است ذرات این مواد مصنوعی از طریق غذا وارد بدن شده و آسیب های گوارشی و سایر آسیب های جدی در پی داشته باشد.

سعی کنیم برای سالم زیستن، غذایمان را با کفگیر و ملاقه های چوبی، مسی و سنگی که جزو ظروف سنتی در آشپزخانه ایرانی است، هم بزنیم. چون نه تنها ضرری ندارند بلکه گاهی مفید نیز هستند و مواد معدنی به بدن ما می رسانند.