دسته بندی نتایج
فقط کالاهای موجود

سجاده

loading
جانماز‎ ‎‎‎ترمه‎ ‎‎سایز‎ ‎50‎ cm‎ ‎ ‎‎رنگ‎ ‎فیروزه ای‎ ‎ ‎‎طرح‎ ‎چهل نگار‎ ‎ ‎‎‎‎

جانماز‎ ‎‎‎ترمه‎ ‎‎سایز‎ ‎50‎ cm‎ ‎ ‎‎رنگ‎ ‎فیروزه ای‎ ‎ ‎‎طرح‎ ‎چهل نگار‎ ‎ ‎‎‎‎

منطقه تولید : یزد

جهت سفارش تماس بگیرید
جانماز ‎‎‎ترمه‎ ‎‎سایز‎ ‎50‎ cm‎ ‎ ‎‎رنگ‎ ‎فیروزه ای‎ ‎‎طرح‎ ‎شاه پرند‎ ‎ ‎‎‎‎

جانماز ‎‎‎ترمه‎ ‎‎سایز‎ ‎50‎ cm‎ ‎ ‎‎رنگ‎ ‎فیروزه ای‎ ‎‎طرح‎ ‎شاه پرند‎ ‎ ‎‎‎‎

منطقه تولید : یزد

جهت سفارش تماس بگیرید
جانماز‎ ‎‎‎ترمه‎ ‎‎سایز‎ ‎50‎ cm‎ ‎ ‎‎رنگ‎ ‎طلایی‎ طرح‎ ‎چهل نگار‎ ‎ ‎‎‎‎

جانماز‎ ‎‎‎ترمه‎ ‎‎سایز‎ ‎50‎ cm‎ ‎ ‎‎رنگ‎ ‎طلایی‎ طرح‎ ‎چهل نگار‎ ‎ ‎‎‎‎

منطقه تولید : یزد

جهت سفارش تماس بگیرید
جانماز ‎‎‎ترمه‎ ‎‎سایز‎ ‎50‎ cm‎ ‎ ‎‎رنگ‎ ‎ قرمز تیره‎ ‎ ‎‎طرح‎ ‎چهل نگار‎ ‎ ‎‎‎‎

جانماز ‎‎‎ترمه‎ ‎‎سایز‎ ‎50‎ cm‎ ‎ ‎‎رنگ‎ ‎ قرمز تیره‎ ‎ ‎‎طرح‎ ‎چهل نگار‎ ‎ ‎‎‎‎

منطقه تولید : یزد

جهت سفارش تماس بگیرید
جانماز‎ ‎‎‎ترمه‎ ‎‎سایز‎ ‎50‎ cm‎ ‎ ‎‎رنگ‎ ‎آبی‎‎ ‎‎طرح‎ ‎چهل نگار‎ ‎ ‎‎‎‎

جانماز‎ ‎‎‎ترمه‎ ‎‎سایز‎ ‎50‎ cm‎ ‎ ‎‎رنگ‎ ‎آبی‎‎ ‎‎طرح‎ ‎چهل نگار‎ ‎ ‎‎‎‎

منطقه تولید : یزد

جهت سفارش تماس بگیرید
جانماز‎ ‎‎‎ترمه‎ ‎‎سایز‎ ‎50‎ cm‎ ‎ ‎‎رنگ‎ ‎کرمی‎ ‎ ‎‎طرح‎ ‎چهل نگار‎ ‎ ‎‎‎‎

جانماز‎ ‎‎‎ترمه‎ ‎‎سایز‎ ‎50‎ cm‎ ‎ ‎‎رنگ‎ ‎کرمی‎ ‎ ‎‎طرح‎ ‎چهل نگار‎ ‎ ‎‎‎‎

منطقه تولید : یزد

جهت سفارش تماس بگیرید
تعداد درهر صفحه:
تعداد کل: 9

سجاده در بین مسلمانان از قداست خاصی برخوردار است. برای همین از بهترین پارچه ها و دستبافته ها برای دوخت سجاده استفاده می شود. در بسیاری از خانواده ها معمولا در جهیزیه عروس سجاده ای از جنس ترمه مرغوب قرار می دهند. حتی برای سوغات نیز اهدا کردن سجاده های مرغوب همیشه در بین ایرانیان رواج داشته است.

همیشه تولید سجاده از پارچه های دست باف یا گلیم ها و جاجیم های مرغوب در بین ایرانیان رایج بوده است.