دسته بندی نتایج
فقط کالاهای موجود

زیر سیگاری

loading
زیر سیگاری‎ ‎سنگی‎ ‎‎تراش‎ ‎‎قهوه ای‎ ‎‎طرح‎ ‎صدف‎ ‎ ‎‎‎‎‎

زیر سیگاری‎ ‎سنگی‎ ‎‎تراش‎ ‎‎قهوه ای‎ ‎‎طرح‎ ‎صدف‎ ‎ ‎‎‎‎‎

منطقه تولید : سرتشنیز

جهت سفارش تماس بگیرید
زیر سیگاری‎ ‎سنگی‎ ‎‎مرصع‎ ‎‎قهوه ای‎ ‎‎طرح‎ ‎مروارید‎ ‎ ‎‎‎‎‎

زیر سیگاری‎ ‎سنگی‎ ‎‎مرصع‎ ‎‎قهوه ای‎ ‎‎طرح‎ ‎مروارید‎ ‎ ‎‎‎‎‎

منطقه تولید : سرتشنیز

جهت سفارش تماس بگیرید
زیر سیگاری‎ ‎سنگی‎ ‎‎ساده‎ ‎‎قهوه ای‎ ‎‎طرح‎ ‎مانی‎ ‎ ‎‎‎‎‎

زیر سیگاری‎ ‎سنگی‎ ‎‎ساده‎ ‎‎قهوه ای‎ ‎‎طرح‎ ‎مانی‎ ‎ ‎‎‎‎‎

منطقه تولید : سرتشنیز

جهت سفارش تماس بگیرید
زیر سیگاری‎ ‎سنگی‎ ‎‎ساده‎ ‎‎قهوه ای‎ ‎‎طرح‎ ‎سهراب‎ ‎ ‎‎‎‎‎

زیر سیگاری‎ ‎سنگی‎ ‎‎ساده‎ ‎‎قهوه ای‎ ‎‎طرح‎ ‎سهراب‎ ‎ ‎‎‎‎‎

منطقه تولید : سرتشنیز

جهت سفارش تماس بگیرید
زیر سیگاری‎ ‎سنگی‎ ‎‎ساده‎ ‎‎قهوه ای‎ ‎‎طرح‎ ‎دالبری‎ ‎ ‎‎‎‎‎

زیر سیگاری‎ ‎سنگی‎ ‎‎ساده‎ ‎‎قهوه ای‎ ‎‎طرح‎ ‎دالبری‎ ‎ ‎‎‎‎‎

منطقه تولید : سرتشنیز

جهت سفارش تماس بگیرید
زیر سیگاری‎ ‎سنگی‎ ‎‎ساده‎ ‎‎قهوه ای‎ ‎‎طرح‎ ‎اشک‎ ‎ ‎‎‎‎‎

زیر سیگاری‎ ‎سنگی‎ ‎‎ساده‎ ‎‎قهوه ای‎ ‎‎طرح‎ ‎اشک‎ ‎ ‎‎‎‎‎

منطقه تولید : سرتشنیز

جهت سفارش تماس بگیرید
زیر سیگاری‎ ‎چوبی‎ ‎‎با تزیین کاشی طرح‎ ‎تذهیب‎ ‎ ‎‎‎‎‎

زیر سیگاری‎ ‎چوبی‎ ‎‎با تزیین کاشی طرح‎ ‎تذهیب‎ ‎ ‎‎‎‎‎

منطقه تولید : تهران

جهت سفارش تماس بگیرید
زیر سیگاری‎ ‎سنگی‎ ‎‎ساده‎ ‎‎قهوه ای‎ ‎‎طرح‎ ‎نیلوفر‎ ‎ ‎‎‎‎‎

زیر سیگاری‎ ‎سنگی‎ ‎‎ساده‎ ‎‎قهوه ای‎ ‎‎طرح‎ ‎نیلوفر‎ ‎ ‎‎‎‎‎

منطقه تولید : سرتشنیز

جهت سفارش تماس بگیرید
زیر سیگاری‎ ‎چوبی ‎با تزیین ‎‎کاشی ‎‎طرح‎ ‎لوتوس‎ ‎ ‎‎‎‎‎

زیر سیگاری‎ ‎چوبی ‎با تزیین ‎‎کاشی ‎‎طرح‎ ‎لوتوس‎ ‎ ‎‎‎‎‎

منطقه تولید : تهران

جهت سفارش تماس بگیرید
زیر سیگاری‎ ‎چوبی با تزیین‎ ‎‎کاشی‎ ‎‎طرح‎ ‎لاله‎ ‎ ‎‎‎‎‎

زیر سیگاری‎ ‎چوبی با تزیین‎ ‎‎کاشی‎ ‎‎طرح‎ ‎لاله‎ ‎ ‎‎‎‎‎

منطقه تولید : تهران

جهت سفارش تماس بگیرید
تعداد درهر صفحه:
تعداد کل: 10

زیر سیگاری ظرفی است که برای خالی کردن خاکستر سیگار از آن استفاده می شود. این ظرف در صنایع دستی معمولا از جنس مواد نسوز مانند سفال و سرامیک، فلز، ترکیب چوب و فلز، ترکیب صدف و چوب ساخته می شود.

امیدواریم که زیر سیگاری تنها برای تزیین و نه برای استفاده کاربرد داشته باشد.