دسته بندی نتایج
فیلتر:
فقط کالاهای موجود

تنگ ماهی

loading
تنگ ماهی شیشه گری با حرارت مستقیم‏ 13‏cm‏ بی رنگ‏ طرح ‏حباب‏

تنگ ماهی شیشه گری با حرارت مستقیم‏ 13‏cm‏ بی رنگ‏ طرح ‏حباب‏

منطقه تولید : لاهیجان

جهت سفارش تماس بگیرید
تنگ ماهی شیشه گری با حرارت مستقیم‏ 17‏cm‏ بی رنگ‏ طرح ‏قو‏

تنگ ماهی شیشه گری با حرارت مستقیم‏ 17‏cm‏ بی رنگ‏ طرح ‏قو‏

منطقه تولید : لاهیجان

جهت سفارش تماس بگیرید
تنگ ماهی شیشه گری با حرارت مستقیم‏ 11‏cm‏ بی رنگ‏ طرح ‏ماهی‏

تنگ ماهی شیشه گری با حرارت مستقیم‏ 11‏cm‏ بی رنگ‏ طرح ‏ماهی‏

منطقه تولید : لاهیجان

جهت سفارش تماس بگیرید
تنگ ماهی‎ ‎‎‎شیشه گری با حرارت مستقیم‎ ‎‎‎15‎ cm‎ ‎‎بی رنگ‎ ‎‎طرح‎ ‎سیب‎ ‎ ‎‎‎‎

تنگ ماهی‎ ‎‎‎شیشه گری با حرارت مستقیم‎ ‎‎‎15‎ cm‎ ‎‎بی رنگ‎ ‎‎طرح‎ ‎سیب‎ ‎ ‎‎‎‎

منطقه تولید : لاهیجان

جهت سفارش تماس بگیرید
تنگ ماهی‎ ‎‎‎آبگینه‎ ‎‎‎20‎ cm‎ ‎‎نارنجی‎ ‎‎طرح‎ ‎قطره‎ ‎ ‎‎‎‎

تنگ ماهی‎ ‎‎‎آبگینه‎ ‎‎‎20‎ cm‎ ‎‎نارنجی‎ ‎‎طرح‎ ‎قطره‎ ‎ ‎‎‎‎

منطقه تولید : تهران

جهت سفارش تماس بگیرید
تنگ ماهی آبگینه‎ ‎‎‎20‎ cm‎ ‎‎سبز‎ ‎‎طرح‎ ‎قطره‎ ‎ ‎‎‎‎

تنگ ماهی آبگینه‎ ‎‎‎20‎ cm‎ ‎‎سبز‎ ‎‎طرح‎ ‎قطره‎ ‎ ‎‎‎‎

منطقه تولید : تهران

جهت سفارش تماس بگیرید
تنگ ماهی‎ آبگینه‎ ‎‎‎20‎ cm‎ ‎‎آبی‎ ‎‎طرح‎ ‎قطره‎ ‎ ‎‎‎‎

تنگ ماهی‎ آبگینه‎ ‎‎‎20‎ cm‎ ‎‎آبی‎ ‎‎طرح‎ ‎قطره‎ ‎ ‎‎‎‎

منطقه تولید : تهران

جهت سفارش تماس بگیرید
تنگ ماهی ‎آبگینه‎ ‎‎‎20‎ cm‎ ‎‎بنفش‎ ‎‎طرح‎ ‎قطره‎ ‎ ‎‎‎‎

تنگ ماهی ‎آبگینه‎ ‎‎‎20‎ cm‎ ‎‎بنفش‎ ‎‎طرح‎ ‎قطره‎ ‎ ‎‎‎‎

منطقه تولید : تهران

جهت سفارش تماس بگیرید
تنگ ماهی‎ آبگینه‎ ‎‎‎20‎ cm‎ ‎‎عسلی‎ ‎‎طرح‎ ‎قطره‎ ‎ ‎‎‎‎

تنگ ماهی‎ آبگینه‎ ‎‎‎20‎ cm‎ ‎‎عسلی‎ ‎‎طرح‎ ‎قطره‎ ‎ ‎‎‎‎

منطقه تولید : تهران

جهت سفارش تماس بگیرید
تعداد درهر صفحه:
تعداد کل: 10

استفاده از تنگ ماهی در سفره هفت سین ما ایرانیان بسیار رواج دارد. پس چه بهتر که این تنگ از جنس شیشه های دست ساز باشد. هرچند امروزه بسیاری از مردم به خاطر تفکرات دوست دار محیط زیست و دوستدار جانداران از ماهی بر سر سفره هفت سین استفاده نمی کنند اما میتوان تنگ دست سازی که به شکل ماهی ساخته شده یا روی ان با فرمی از ماهی تزیین شده استفاده کرد. با این روش هم به حفظ سنت هایمان کمک می کنیم و هم دوستدار محیط زیست خواهیم بود. 

تنگ های ماهی معمولا با روش شیشه گری با حرارت مستقیم یا شیشه گری فوتی تولید می شوند.