دسته بندی نتایج
فقط کالاهای موجود

بافته های گیاهی

loading
بادبزن حصیری ‎‎سایز‎ ‎متوسط‎ رنگ‎ ‎سرخابی ‎‎طرح‎ ‎هفت رنگ‎‎ ‎‎‎‎

بادبزن حصیری ‎‎سایز‎ ‎متوسط‎ رنگ‎ ‎سرخابی ‎‎طرح‎ ‎هفت رنگ‎‎ ‎‎‎‎

منطقه تولید : میناب

کالا موجود نمی باشد
بادبزن حصیری‎ ‎‎سایز‎ ‎متوسط‎ ‎رنگ‎ ‎سبز‎ ‎‎طرح‎ ‎هفت رنگ‎ ‎ ‎‎‎‎

بادبزن حصیری‎ ‎‎سایز‎ ‎متوسط‎ ‎رنگ‎ ‎سبز‎ ‎‎طرح‎ ‎هفت رنگ‎ ‎ ‎‎‎‎

منطقه تولید : میناب

کالا موجود نمی باشد
بادبزن حصیری‎ ‎‎سایز‎ ‎بزرگ طرح‎ ‎هفت رنگ‎ ‎ ‎‎‎‎

بادبزن حصیری‎ ‎‎سایز‎ ‎بزرگ طرح‎ ‎هفت رنگ‎ ‎ ‎‎‎‎

منطقه تولید : میناب

کالا موجود نمی باشد
سبد آجیل حصیری در دار‎ ‎‎سایز‎ ‎متوسط‎‎ ‎‎طرح‎ ‎هفت رنگ‎‎ ‎‎‎‎

سبد آجیل حصیری در دار‎ ‎‎سایز‎ ‎متوسط‎‎ ‎‎طرح‎ ‎هفت رنگ‎‎ ‎‎‎‎

منطقه تولید : میناب

کالا موجود نمی باشد
پرده خولک بافی‏ سایز ‏100‏cm‏ رنگ ‏قهوه ای‏ طرح ‏ساده‏

پرده خولک بافی‏ سایز ‏100‏cm‏ رنگ ‏قهوه ای‏ طرح ‏ساده‏

منطقه تولید : گناباد

کالا موجود نمی باشد
سطل‎ ‎مروار‎ ‎‎‎‎متوسط‎ ‎‎قهوه ای‎ ‎‎طرح‎ ‎باران‎ ‎ ‎‎‎‎‎

سطل‎ ‎مروار‎ ‎‎‎‎متوسط‎ ‎‎قهوه ای‎ ‎‎طرح‎ ‎باران‎ ‎ ‎‎‎‎‎

منطقه تولید : آستانه اشرفیه

کالا موجود نمی باشد
گلدان داز‏ کاموا دوزی‏ 22‏cm‏ کرمی‏ طرح ‏گمپله‏

گلدان داز‏ کاموا دوزی‏ 22‏cm‏ کرمی‏ طرح ‏گمپله‏

منطقه تولید : قلعه گنج

کالا موجود نمی باشد
سطل‎ ‎مروار‎ ‎‎‎‎کوچک‎ ‎‎قهوه ای‎ ‎‎طرح‎ ‎باران‎ ‎ ‎‎‎‎‎

سطل‎ ‎مروار‎ ‎‎‎‎کوچک‎ ‎‎قهوه ای‎ ‎‎طرح‎ ‎باران‎ ‎ ‎‎‎‎‎

منطقه تولید : آستانه اشرفیه

کالا موجود نمی باشد
سطل‎ ‎مروار‎ ‎‎‎‎بزرگ‎ ‎‎قهوه ای‎ ‎‎طرح‎ ‎باران‎ ‎ ‎‎‎‎‎

سطل‎ ‎مروار‎ ‎‎‎‎بزرگ‎ ‎‎قهوه ای‎ ‎‎طرح‎ ‎باران‎ ‎ ‎‎‎‎‎

منطقه تولید : آستانه اشرفیه

کالا موجود نمی باشد
تعداد درهر صفحه:
تعداد کل: 12