صنایع دستی تنها برای تزیین ما زندگی ما و پوشاک مان تولید نمی شود بلکه می تواند محل کار و تحصیل ما را نیز زیباتر و دلپذیرتر سازد. ما بیشتر ساعت های مفید روز را در محل کارمان یا در دانشگاه و مدرسه به سر میبریم و برای اینکه اوقات خوشی را سپری کنیم لازم است به اشیایی که اطراف ما قرارگرفته اند بیشتر اهمیت دهیم. 

با تکنیک های صنایع دستی ابزار و وسایلی تولید شده اند که میتوانند محیط کار و تحصیل ما را جذاب تر کنند. از نمونه های آن میتوان به ست اداری خاتم، جاقلمی، قلمدان و خودکارهای خاتم و منبت اشاره کرد.

این ابزار نه تنها برای شاغلین بلکه برای دانش آموزان و دانش جویان نیز قطعا مفید و جذاب است.