ورود به سایت

CAPTCHA code

فراموشی رمز عبور
پایگاه تخصصی معرفی و فروش صنایع دستی ایران
استانرنگکاربردهاقیمت

شیشه گری با حرارت مستقیم

اولین نشانه های کشف شده برای وجود شیشه گری در جهان مربوط به 800 سال قبل از میلاد برمی گردد و شامل مهره های شیشه ای بوده که در ایران تولید می شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان به روش شیشه گری با شعله مستقیم یا لمپ ورکینگ تولید شده است. بنابر شواهد تاریخی شیشه گری در حدود 300 سال پیش دوباره در ایتالیا زنده شد، به این صورت که با سوزاندان چربی حیوانات و دمیدن در آن آتش کوچکی مهیا میکردند و تولیدات شیشه ای کوچکی می ساختند. این شیشه ها درواقع همان شیشه های قلیایی یا سودالایم هستند که امروزه در شیشه گری با حرارت مستقیم کاربرد دارند. در سال 1925 شیشه ی پیرکس که شیشه ای مقاوم به شوک حرارتی است توسط شخصی به نام برتون و شاگردانش اختراع شد و موج جدیدی را در صنعت و هنر شیشه آغاز کرد.*****************تکنیک شیشه گری با حرارت مستقیم در سال های اخیر از اروپا وارد ایران شده است. شیشه هایی که برای اجرای این تکنیک استفاده می شوند عبارتند از الف) شیشه های سودالایم یا قلیایی که در دمای 320 درجه سانتیگراد خم و در دمای 550 درجه ذوب می شوند. ب) شیشه های پیرکس یا بوروسیلیکاتی که دمای ذوب آن ها 1200 تا 1200 درجه سانتیگراد است. در هنر شیشه گری با حرارت مستقیم از تک شعله ی گاز اکسیژن استفاده می کنند و شیشه های نامبرده که به صورت استوانه های باریک و لوله ای شکل هستند را بر روی آن شکل می دهند.